Nằm mơ thấy voi có nên đánh đề ghi số ngay?

mơ thấy voi