Nằm mơ thấy ốc là điềm lành hay xui và đánh số nào trúng?

Nằm mơ thấy ốc là điềm lành hay xui và đánh số nào trúng?